RESERVE AAROGYA KIT

S# KIT Location KIT Location TYPE No. of KITs KIT Status
1 BASSI JILA 160 Reserve
2 BHARATPUR JILA 30 Reserve
3 JAIPUR MAHANAGAR 1 VIBHAG 50 Reserve
4 SAWAI MADHOPUR JILA 20 Reserve
5 SIKAR JILA 50 Reserve