AVAILABLE MACHINE LIST

S# Machine Location No. of Machine
1 NANDPURI 7
2 PRATAP NAGAR KOSH 7
3 SEWA SADAN 4
4 SHASTRI NAGAR 5
5 SWASTIK BHAWAN 12
6 VAISHALI NAGAR KOSH 5
7 SEWA SADAN 48